Tiberijas | srpski leksikon

Tiberijas

muški rodgeografija

Definicija:

Jezero u Africi.

Reč dana

Fernway

imenica, geografija

olivenit

muški rod, mineral

Akroterion

imenica, arheologija

acaricide

muški rod, hemija

29.05.2023.