Sokobanja | srpski leksikon

1. Sokobanja

ženski rodgeografija

Banjski grad u Srbiji, 30 km od Aleksinca, srce, krvni sudovi, neuralgije.