Skorceze Martin | srpski leksikon

1. Skorceze Martin

muški rodlično ime

Filmski režiser, "Kazino".