Roman | srpski leksikon;

Roman

muški rodlično ime

Definicija:

Muško ime, Romanin imenjak.

roman | srpski leksikon;

roman

muški rod

Definicija:

Prvobitno, u Francuskoj, izraz kojim su označavane epske pesme napisane romanskim, tj. narodnim jezikom (l. lingua romana), za razliku od svega drugog što je pisano latinskim jezikom; danas: velika prozna pripovetka koja opisuje, uz mnoge druge sporedne, jedan glavni događaj i jedno glavno lice (junaka romana), u kome se najjasnije ispoljava glavna misao celog dela; prema gradivu roman je: viteški, istorijski, savremeni (društveni), porodični, seoski, ljubavni, kriminalni, avanturistički itd.; prema pravcu: idilski, sentimentalni, satirični ili komični, idealistički, realistički, naturalistički, didaktični, tendenciozni i dr.; fig. redak i zanimljiv doživljaj, naročito iljubavni (koji kao da je iz nekog romana). (fr.)

Prevedi Roman na:

engleski · francuski · nemački

roman | srpski leksikon;

roman

muški rodštamparstvo

Definicija:

1. Vrsta tipografskih pisama (fontova), koju spadaju Tajms i mnogi drugi.
2. Standardna, neiskošena verzija slova, za razliku od kurzivne verzije.
3. Latinica (fr.)

Prevedi Roman na:

engleski · francuski · nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Raman | ramena | rameni | rašomon | remen | remeni | Rimini | rman | Romana | Romani | romen | rumen | rumeno | Rumun

Reč dana

mineralocorticoid

imenica, medicina

uzusfruktus

muški rod, pravo (nauka)

Johore

imenica, geografija

clavecin

muški rod, muzika

26.05.2022.