Pulmanova kola | srpski leksikon

1. Pulmanova kola

ženski rodželeznica

Vrsta salonskih spavaćih vagona (naziv po pronalazaču, američkom industrijalcu DŽ.M. Pulmanu).

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci