Openhajmer Robe ... | srpski leksikon

1. Openhajmer Robert

muški rodlično ime

Američki fizičar, tvorad atomske bombe.