NEP | srpski leksikon

1. NEP

skraćenica

Ruska skraćenica za: nova ekonomska politika; ekonomska politika koja je u SSSR-u uvedena 1921. godine posle ratnog komunizma sa ciljem jačanja saveza radnika sa srednjim seljakom i radi obnove ratom opustošene privrede.

Nep | srpski leksikon

2. Nep

muški rod

Budimpeštanski stadion.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

nap | na paši | napeći | na čupe | nepušač | NIP | NIŠP | NOP | NP

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci