Nemačka | srpski leksikon

Nemačka

ženski rodgeografija

Definicija:

Velika srednjeevropska država,
919. početak nemačke imperijalističke istorije, prva nemačka imperija.
19. vek, rasparčavanje, partikularizam, do 19. veka Nemačka se sastoja od mnogih nezavisnih država, kneževstava, vojvodstava i kraljevstava. Vladari u tim državicama su imali veliku moć i države su imale suverenost. Ta rasparčanost - partikularizam - karakteristična je za nemačku istoriju. Tek početkom 19. veka ojačala je potreba za nacionalnim ujedinjenjem.
1871-1918: Drugo nemačko carstvo
1870-1871: Nemačko francuski rat
1871: Osnivanje drugog nemačkog carstva u Versaju. Vilhelm 1. postaje namački car. Berlin postaje glavni grad.
1919-1933: Vajmarska republika
1919: Izbor predsednika imperije
1919: Potpisivanje Versajskog mirovnog ugovora
1933-1945: Nacionalsocijalizam-Treći rajh
1933: Hitler postaje rajhskancelar
1939: Napad Nemačke na Poljsku. Početak Drugog svetskog rata
1945: Kraj Drugog svetskog rata. Saveznici, SAD, Sovjetski savez, Francuska i Velika Britanija, dele Nemačku na četiri okupacione zone dok se ne postigne konačno mirovno rešenje.
1949-1990: Savezna Republika Nemačk i Nemačka Demokratska Republika - dve nemačke države
1949: Osnivanje Savezne Republike Nemačke sa glavnim gradom Bonom - integracija u Zapadni savez.
1949: Osnivanje Nemačke Demokratske Republike sa Istočnim Berlinom kao glavnim gradom - zavisnost od bivšeg Sovjetskog Saveza.
3.10.1990. Pristup DDR-a Saveznoj Republici Nemačkoj
Od ovog trenutka dve nemačke države su jedna država čiji je glavni grad Berlin.

Prevedi Nemačka na:

engleski · francuski · nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Namaka | namiguša | Namik | Nema ga | Nema ga! | Nemac | nemački | Nemica | nemoguć | nemoguće | nemuški

Reč dana

pummelo

imenica, botanika

idiot

muški rod, teatar

Seil

imenica,

sanieux

pridev, medicina

12.08.2022.