Kseniks | srpski leksikon

1. Kseniks

muški rodračunari

Verzija operativnog sistema Juniks koju je Majkrosoft prilagodio za upotrebu na personalnim računarima. Nekada davno, niste mogli da kupite kopiju Juniksa kao što ste mogli da kupite DOS, Sistem 7 ili OS/2, pa je Majkrosoft napravio sopstvenu verziju Juniksa, koja se zove Kseniks.

Prevedi Kseniks na:

engleski