JTP | srpski leksikon

1. JTP

skraćenica

Javno turističko preduzeće.