Gluk Vilibald | srpski leksikon

1. Gluk Vilibald

muški rodlično ime

Nemački kompozitor "Don Žuan".