Evans Linda | srpski leksikon

1. Evans Linda

ženski rodlično ime

Američka glumica, Kristl iz "Dinastije".