Džaghed | srpski leksikon

1. Džaghed

muški rodračunari

Neko ko ima tako velike uši da mu glava liči na krčag sa dve ručke.
2. Softverski alat koji se koristi za pretraživanje različitih Gofer servera iz smao jedne oblasti Gofer sveta - na primer, traženje nečega samo na lokalnom univerzitetu. DŽaghed se pojavio otprilike kada je Veb počeo da stiče popularnost i brzo zamenjuje Gofer.

Prevedi Džaghed na:

engleski