Haus | nemačko - srpski prevod

Haus

imenicagramatika

1. bogomolja

ženski rod

Crkva.

2. dinastija

ženski rod

Vladalačka loza, niz vladara iz iste loze. (grč.)

3. dom

muški rod

Saborna crkva, stolna (ili glavna) crkva (nadbiskupa, biskupa ili kaptola); glavna crkva u gradu, naročito ona čiji je krov izrađen u kubetima; u širem smislu: svaki krov izrađen u kubetima i svaka građevina sa takvim krovom; teh. sakupljač suve pare.

4. domaće ognjište

imenica

5. domaćinstvo

imenica

6. gazdinstvo

imenica

1. Domaćinstvo;
2. Privreda;
3. Poljoprivredno imanje (mađ.)

7. kuća

ženski rod

Dom, porodična zgrada za stanovanje.

8. loza

ženski rod

Rodoslov.

9. pozorište

imenica

Teatar.

10. prebivalište

imenica

Dom, stan, obitavalište.

11. skupština

ženski rod

Organ vlasti.

12. stan

muški rod

Dom, prebivalište, prostorija za stanovanje.

13. stanište

imenica

Kuća, dom, stanovište.

14. vladarska kuća

ženski rod

15. zavičaj

muški rod

Rodni kraj.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Hase | Heisa! | Hesse | Hose

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci