ultrasonic | engleski leksikon

1. ultrasonic

pridev

Denoting air-waves or vibrations with frequencies higher than those audible to the human ear, i.e. more than about 20,000 cycles per second.

Prevedi ultrasonic na:

srpski | francuski | nemački

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci