Source Code značenje | nemački prevodilac

Source Code značenje | nemački prevodilac

Source Code

ženski rodračunari
Značenje:

siehe Quell-Code... još detalja

Još sličnih reči

Source Code

Reč dana 24.02.2024.

imenica, geografija
muški rod, mitologija
imenica, mineral
ženski rod, životinja
24.02.2024.