uyum prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: uyum

Smer prevoda: turski > srpski

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

adaptabilan [ pridev ]

Prilagodljiv, prikladan za preudešenje, preuređenje, preinačiv

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

konkordancija [ ženski rod ]

Saglasnost; alfabetski spisak svih reči koje dolaze u jednom spisu, npr. u Bibliji (verbalna konkordancija) sa navođenjem citata, ili spisak svih mesta koja se odnose na neku misao ili neki predmet (realna konkordancija) (lat.)

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

kohezija [ ženski rod ]

Privlačna sila između molekula istog tela (čvrsta tela imaju najveću, tečna vrlo malu, vazdušasta nikakvu koheziju); fig. veza, povezanost jednog reda misli i sl.; sinafija. (lat.)

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

koherentnost [ ženski rod ]

Osobina onoga što je koherentno, povezanost, sraslost (lat.)

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

neotpornost [ ženski rod ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

povinovanje [ imenica ]

Uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

pridržavanje [ imenica ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

prilagođavati se [ glagol ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

prilagodljivost [ ženski rod ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

sazvučja [ N/A ]

Akordi.

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

sklad [ muški rod ]

Harmonija, sloga, složnost.

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

skladnost [ ženski rod ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

usklađen [ pridev ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

usklađivalo [ imenica {muzika} ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

uskladiti [ glagol ]

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

harmonija [ ženski rod ]

Sklad, skladnost, saglasnost; pravilan odnos između delova neke celine;
muz. Spajanje različitih tonoova u skladku celinu; svi akordi u jednom višeglasnom muzičkom stavu; pravilan odnos između pojedinih tonova muzičkog komada.

Uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

Harmonija [ ženski rod {mitologija} ]

Kći Aresa i Afrodite, žena Kadmova; od ovog dobila kao svadbeni poklon, ogrlicu koju je radio Hefest a koja onome kod koga je donosi razne nesreće;
astr. Asteroid otkriven 1856.

uyum [ N/A ]
Generiši izgovor

harmonizirati [ glagol {muzika} ]

Melodiju obraditi prema zakonima o harmoniji, uskladiti, zglasiti; fig. saglasiti, složiti.

Moji prevodi