mantar prevod, tursko - srpski rečnik

Prevod reči: mantar

Smer prevoda: turski > srpski

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

bodar [ pridev ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

brati pečurke [ glagol ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

brzo nicati [ glagol ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

gljiva [ ženski rod {botanika} ]

Pečurka.

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

gljivast [ pridev ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

gljive [ N/A ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

od plute [ pridev ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

pampur [ muški rod ]

Čep, zapušač za flaše, bačve i dr. (fr.)

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

pečurka [ ženski rod {botanika} ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

pečurka [ ženski rod {N/A} ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

pluta [ ženski rod {botanika} ]

Produkt od hrasta plutnjaka, tkivo na biljnim organima građeno od mrtvih ćelija.
Deo biljke koji štiti drvo od isušivanja i ekstremnih spoljnih uticaja.

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

plutan [ pridev ]

Ukusa plute, od plute.

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

spužvast [ pridev ]

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

fungus [ muški rod ]

Gljiva; med. izraštaj.

mantar [ N/A ]
Generiši izgovor

šampinjon [ muški rod {botanika} ]Moji prevodi