kucuk prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: kucuk

Smer prevoda: turski > srpski

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

junior [ muški rod ]

Član podmlatka nekoga, naročito sportskog društva, pripravnik; pl. juniori. (lat.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

juniorka [ ženski rod ]

Članica ženskog podmlatka u sportskom društvu (lat.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

druga premisa [ muški rod ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

drugostepen [ pridev ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

kurent [ muški rod {štamparstvo} ]

Obična slova u štamparstvu (za razliku od kurziva, feta i sl.) (ital.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

manji [ pridev ]

Küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

Manji [ muški rod {N/A} ]

Francuski pesnik.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mala [ pridev ]

Malena, sićušna, neznatna.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

male [ prilog ]

Zlo, rđavo.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

malen [ pridev ]

Mali, sićušan.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

maleno [ prilog ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mali [ pridev ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

malko [ prilog ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

malo [ prilog ]

Sitno, neznatno.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

malo [ imenica ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

maloletnik [ muški rod ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

minor [ pridev ]

Manji, slabiji, neznatniji; mlađi po godinama.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

minor [ muški rod ]

Druga premisa u posrednom zaključku.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

minoran [ pridev ]

Manje vredan, zanemarljiv, nepriznat, neuvažavan, malen, neznatan, beznačajan (lat.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mlađi [ pridev ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mlađi [ muški rod ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mlađi [ N/A ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mol [ muški rod {fizika} ]

Broj grama mase neke tvari koliko iznosi njena molekulska težina, npr. 1 mol vodonika je 2 grama vodonika, 1 mol kiseonika je grama kiseonika. (lat.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mol [ muški rod ]

Lučka marina, lučki nasip, gat. (fr.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

mol [ muški rod {muzika} ]

Skala ili mol lestvica, tonovi koji odgovaraju crnim dirkama na klaviru; naziv nema nikakve veze sa mekotom tonova, već stoji u vezi sa uglastim i oblikom znakova; supr. dur. (fr.)

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

molski [ pridev {muzika} ]

Koji je u molu.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

nešto malo [ prilog ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

nešto malo [ imenica ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

sitan [ pridev ]

Neznatan, malen.

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

sitna so [ ženski rod ]

küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

sličica [ ženski rod {računari} ]

Gotove sličice koje slobodno možete da kopirate i koristite. Često se koriste u programima za stono izdavaštvo.

Küçük [ N/A ]
Generiši izgovor

strn [ muški rod ]

Strnište, požnjevena njiva.Moji prevodi