cok prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: cok

Smer prevoda: turski > srpski

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

jako [ prilog ]

Snažno.

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

veoma [ prilog ]

Vrlo.

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

veoma [ prilog {muzika} ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

veoma mnogo [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

višesložni [ pridev ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

vrlo [ prilog ]

Veoma.

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

vrlo velik [ pridev ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

vrlo mnogo [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

enormno [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

izrazito [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

isuviše [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

itekako [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

kudikamo [ prilog ]

Çok [ N/A ]
Generiši izgovor

Lot [ muški rod {mitologija} ]

Adamov rođak iz Starog zaveta.

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

lot [ muški rod ]

Sprava za merenje morske dubine, zvučni dubinomer (nem.)

Çok [ N/A ]
Generiši izgovor

multi [ prefiks ]

Predmetak u složenicama sa značenjem: mnogo, više. (lat.)

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

neuporedivo [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

odviše [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

plac [ muški rod ]

Mesto gde se prodaju namirnice, trg, tržište, pijaca;
Slobodno mesto za zidanje, gradilište.
Prostor, mesto, javna površina; igralište (nem.)

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

previše [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

preterano [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

puno [ prilog ]

U velikoj količini, mnogo.

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

strašno [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

suviše [ prilog ]

çok [ N/A ]
Generiši izgovor

štošta [ izraz ]

Mnogo toga

Moji prevodi