bölüm prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: bölüm

Smer prevoda: turski > srpski

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

dela [ N/A ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

delom [ prilog ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

deo [ muški rod ]

Parče, komad.

Bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

departman [ muški rod ]

Podela izvesnih poslova među razna lica jednog kolegijuma; odeljenje, delokrug; srez, okrug; soba, odeljenje (stana).
SAD Ministarstvo spoljnih poslova (fr.)

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

dio [ muški rod ]

bog; per Dio!, zaboga, pobogu!

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

epizoda [ ženski rod ]

Dijaloški deo između horskih pesama u starogrčkoj tragediji; šaljivi umeci u komediji; samostalni, tj. bez jače veze sa glavnom radnjom delovi u romanu, epskoj pesmi, darmi ili govoru; fig. sporedna radnja, uzgredan događaj, nešto umetnuto što je u slaboj ili ni u kakvoj vezi sa glavnim predmetom. (grč.)

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

epizode [ N/A ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

epizom [ muški rod ]

Element gena koji se nezavisno replicira.

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

kvocijent [ muški rod {matematika} ]

Količnik, broj koji kazuje koliko se puta jedan broj sadrži u nekom drugom broju.

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

količnik [ muški rod {matematika} ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

odeljak [ muški rod ]

Odsek, odeo.

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

odeljenje [ imenica ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

odeljenski [ pridev ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

odsek [ muški rod ]

Odeljak, odeo. deo neke celine.

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

odsekom [ prilog ]

Bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

opitno [ prilog ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

poglavlje [ imenica ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

presek [ muški rod ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

resor [ muški rod ]

Opruga, pero, feder (na bravi); područje, domašaj, struka, oblast, obim neke nadležnosti.
Ministarska nadležnost. (fr.)

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

sastavni deo [ muški rod ]

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

segment [ muški rod ]

Otsečak; geom. otsečak, deo (kružne) površine između luka i njegove tetive; deo nekog luka otsečen pravom ili ravni; zool. prstenak, pl. segmenti, prstenci; biol. ćelija obrazovana cepljenjem ili segmentacijom. (lat.)

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

segment [ muški rod {računari} ]

Parče ili deo nečega. Na PC-ju, segment je blok memorije od K.

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

segmentirati [ glagol ]

Segmentovati (lat.)

bölüm [ N/A ]
Generiši izgovor

sekcija [ ženski rod ]

med. Sečenje, paranja, otvaranje leša;
Odeljenje, deo (knjige, geografske karte);
Odeljak, otsek (nekog većeg nadleštva);
Deo puta ili pruge; voj. vod. (lat.)

Moji prevodi