YOL prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: YOL

Smer prevoda: turski > srpski

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

voditi ka [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

voditi na [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

voditi u [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

davati povoda [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dati maha [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dati povod [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dati povoda [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dati povoda za [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dovesti do [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dovesti se [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

dorasti [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

drum [ muški rod ]

Cesta, put. saobraćajnica za motorna i druga vozila. (grč.)

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

itinerar [ muški rod ]

Satnica putovanja (lat.)
Putni vodič.

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

itinerarij [ muški rod ]

Itinerer.

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

itinerer [ muški rod ]

Opis nekog puta sa stanicama i udaljenostima;
Vozni red;
Molitve katoličkih sveštenika za vreme putovanja (lat.)

Yol [ N/A ]
Generiši izgovor

na putu [ pridev ]

Yol [ N/A ]
Generiši izgovor

na putu [ prilog ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

način [ muški rod ]

Oblik postupka, metod rada.

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

plan puta [ muški rod ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

povesti se [ glagol ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

putanja [ ženski rod ]

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

putanja [ ženski rod {računari} ]

Lista direktorijuma u kojoj operativni sistem traži programske datoteke
Naredba kojom se parvi spisak direktorijuma.

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

puteljak [ muški rod ]

Uzan put.

yol [ N/A ]
Generiši izgovor

cesta [ ženski rod ]

Moji prevodi