IMZA prevod, Tursko - Srpski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: IMZA

Smer prevoda: turski > srpski

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

autogram [ muški rod ]

Reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala, svojeručan potpis; mašina za umnožavanje rukopisa; autograf.

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

autogrami [ N/A ]

Svojeručni potpisi.

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

autograf [ muški rod ]

Reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala, svojeručan potpis; mašina za umnožavanje rukopisa; autogram.

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

autografija [ ženski rod ]

Veština umnožavanja rukopisa, umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče).

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

potpis [ muški rod ]

Nečije ime i prezime pisano njegovom rukom.

imza [ N/A ]
Generiši izgovor

potpis [ muški rod {računari} ]

Datoteka sa informacijama koje treba dodati (staviti na kraj) poruke e-pošte ili USENET poruke. Ove datoteke obično sadrže ime pošiljaoca, informacije za kontakt.

İmza [ N/A ]
Generiši izgovor

potpisivanje [ imenica ]

İmza [ N/A ]
Generiši izgovor

potpisivanje ugovora [ imenica ]

Imza [ N/A ]
Generiši izgovor

signatura [ ženski rod ]

Znak koji obeležava suštinu čega; potpis, potpisivanje javne isprave, naročito skraćenim potpisom; potpis umetnika, naročito slikara, na svome delu; tip. stavljanje broja na prvu stranu pri dnu svakog tabaka, broj na prvoj strani pri dnu svakog novog tabaka; u kartografiji: znak za obeležavanje izvesnih predmeta, prirode zemljišta itd.; na receptima: uputstvo o načinu upotrebe propisanog leka i ime onoga za koga je lek; muz. označavanje nota brojkama, ciframa (naročito kod basa); takođe: predznak, ključ; trg. stavljanje znaka, znak (na robi). (lat.)Moji prevodi