hor prevod, Srpsko - Ruski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: hor

Smer prevoda: srpski > ruski

hor [ muški rod ]

Prvobitno: igranje kola sa pevanjem, ili krug igrača i pevača; naročito, u starogrčkoj drami: gurpa prikazivača koji su u odnosu prema glavnom junaku drame, pretstavljali narod i pratili radnju samo kao svedoci, pevajući i igrajući jedino kad bi glavni pretstavljač ćutao;
danas: pevanje u više glasova; peavči koji takvo pevanje izvode, pevački zbor;
Uzvišeno mesto u crkvama, prema oltaru, za pevače;
takođe: v. kor.

хор [ N/A ]

Moji prevodi