tada | srpsko - nemački prevod

tada

prilog

Tog momenta, u to vreme.

1. damals

prilog

2. derzeit

prilog

tada | srpsko - nemački prevod

tada

predlog

1. da

predlog

2. damals

predlog

3. dann

predlog

4. dazumal

predlog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Ta da! | tat | tata | tašt | tašta | težiti | težište | teta | tešiti | Tito | Tod | točiti | tuda | tužiti | tušiti