oporavak | srpsko - nemački prevod

oporavak

muški rod

Oporovaljanje.

1. Erholung

ženski rodgramatika

2. Erquickung

ženski rod