heroj | srpsko - nemački prevod

heroj

muški rod

Kod starih: polubog, junak poštovan kao bog, naročito onaj kome je otac ili mati neko ivše, božansko biće (Heraklo, Tezej, Kastor i Poluks itd.); fig. junak, čovek koji se istakao hrabrošću, duhovnom nadmoćnošću ili sposobnošću.

1. Heros

muški rod

Held, tapferer Kämpfer; Halbgott.