učiniti | srpsko - nemački prevod

učiniti

glagol

1. abstatten

glagol

2. antun

glagol

3. ausrichten

glagol

4. bewirken

glagol

5. erstatten

glagol

6. fertig schaffen

glagol

7. gerben

glagol

8. lassen

glagolgramatika

9. leisten

glagol

10. machen

glagol

11. mittun

glagol

12. schaffen

glagolsleng, dijalekt

13. stiften

glagol

14. tun

glagolgramatika

15. verrichten

glagol

16. verüben

glagol

17. verwirken

glagol

18. wirken

glagol

19. zurichten

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

užasnut | užasnuti | užasnuto | usahnuti | usnat | usniti