sveto | srpsko - nemački prevod

sveto

prilog

1. göttlich

prilog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

savat | savet | saviti | sačuvati | sašivati | svet | sveta | svetao | sveti | svita | svod | svota | svuda | sevati | sefte | siveti | suvad | suvat | suvota | sužavati