rog | srpsko - nemački prevod

rog

muški rod

Izraštaj u glavi nekih životinja.

1. Fühlhorn

imenica

2. Horn

imenicagramatika

Wiederkäuer siehe Horn 1, Blasinstrument siehe Horn 2.

rog | srpsko - nemački prevod

rog

muški rodarheologija

1. Sparre

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

raga | ragu | Rak | raka | raca | reka | reke | recka | rečica | rečca | rig | Riga | rika | rikoše | rikša | rka | rođak | rođaka | rođake | rođački | rogač | rok | ruga | rugač | ruka | ručak | ručica