nokti | srpsko - grčki prevod

nokti

Rožnati delovi prstiju.

1. Καρφιά

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

nagađati | nakit | nakot | nauka o duši | načičkati | negda | negde | negde u | nego da | nego od | nego šta | nekad | nekada | neki deo | nekud | nekuda | nigda | nigde | nikad | Nikada! | nikada | nikud | nikuda | nicati | nokat | nugat