apoteka | srpsko - grčki prevod

apoteka

ženski rod

Radnja (ili trgovina) lekovima; kutija u kojoj se drže lekovi, npr. kućna, putnička apoteka.
Prva apoteka ili ljekarna (na grčkom skladište) u Evropi osnovana je 1140. godine u Napulju, a zatim 1180. godine u Parizu, pa u Firenci krajem 12. veka. Na južnoslovenskim prostorima prve apoteke se osnivaju pod uticajem medicinske škole u Salermu. Najpre se spominju u Trogiru 1271, Dubrovniku 1272, Zadru 1289, Splitu 1312, Kotoru 1326, i u Šibeniku 1420 godine.

1. φαρμακείο

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

apoteke