ptice | srpsko - francuski prevod

ptice

ptica

Rod životinja sa perjem i krilima.
Mogu da gladuju do devedeset dana.
Prema graditeljskim osobinama ptice se mogu podeliti na tri grupe. Prvoj pripadaju one sa najrazvijenijim instinktom gradnje, kao što je lasta. U drugoj grupi su ptice sa nedovoljno razvijenim graditeljskim instinktom. To su mahom ptice otvorenih terena, kao što sje ćubasta ševa. Trećoj grupi pripadaju ptice bez instinkta za gradnju gnezda, kao što je kukavica.

1. oiseaux

1. Volatile. Un oiseau de basse-cour.
2. (Péjoratif) Individu. Un drôle d'oiseau.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

patos | pačati se | peti se | podići se | podizač | poduzeće | potez | potseći | potući se | pućiti se