informatika | srpsko - francuski prevod

informatika

ženski rodračunari

Nauka o korišćenju informacija za upravljanje i donošenje odluka u nauci, ekonomiji, tehnici, itd. sa kompjuterskom podrškom (lat.)

1. génie informatique

muški rodračunari

2. informatique

ženski rodračunari