idol | srpsko - francuski prevod

idol

muški rod

Predmet slepog obožavanja.
Lik božanstva u obliku skulpture ili slike (najčešće izrađen od drveta, kamena ili metala) kome se klanjaju vernici obožavajući ga (grč.)
Kumir, predmet slepog obožavanja i poštovanja; opsena, varka, natprirodno biće; fil čovečja predrasuda koja smeta pravom saznanju istine (Frensis Bekn).

1. dieu

muški rod

1. Ętre supręme.
2. Créateur.
3. Providence. Ŕ la grâce de Dieu.

2. faux dieu

muški rod

3. fétiche

muški rod

Talisman.

4. idole

ženski rod

1. Figure, statue représentant une divinité exposée ŕ l'adoration.
2. Personne (chanteur, acteur) ŕ qui l'on porte une admiration exagérée. L'idole des jeunes.

5. mascotte

ženski rod

Fétiche.

6. simulacre

muški rod

1. Semblant.
2. Simulation.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ideal