diktirati | srpsko - francuski prevod

diktirati

glagol

Kazivati u pero, govoriti nekome sa tim da onaj kome se govori to zapisuje; govoriti nekome šta treba da radi, savetovati, zapovedati; propisivati, propisati, npr. kaznu.

1. dicter

glagol

1. Dire un texte ŕ une personne qui l'écrit.
2. (Au figuré) Inspirer.
3. (Au figuré) Imposer. Dicter sa loi.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dekodirati | dokoturati