degeneracija | srpsko - francuski prevod

degeneracija

ženski rod

Izrođavanje, izmetanje, izopačavanje; izrođenje, izrođenost, izopačenje, izopačenost; opadanje, propadanje, kvarenje.
Pogoršanje bioloških oblika organizma živih bića (lat.)

1. dégénération

ženski rod

(Vieux) Dégénérescence.

2. dépravation

ženski rod

Vice, corruption des moeurs.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci