spekulant | srpsko - francuski prevod

spekulant

muški rod

Posmatrač, istraživač, razmišljač, teoretičar; mudrijaš; čovek preduzimljiv u trgovačkim poslovima, onaj koji misli o zaradi putem kupovine i preprodaje (naročito na berzi), šićardžija; kod nas se često čuje i špekulant.

1. spéculateur

muški rod

1. Affairiste.
2. Boursicoteur.

2. spéculatrice

ženski rod

špekulant | srpsko - francuski prevod

špekulant

muški rod

Posmatrač, istraživač, razmišljač, teoretičar; mudrijaš; čovek preduzimljiv u trgovačkim poslovima, onaj koji misli o zaradi putem kupovine i preprodaje (naročito na berzi), šićardžija; kod nas se često čuje i spekulant.

1. profiteur

muški rod

Exploiteur.

2. spéculateur

muški rod

1. Affairiste.
2. Boursicoteur.

3. tripoteur

muški rodsleng, dijalekt

Personne qui tripote soit qu'elle se livre ŕ des tripotages, soit qu'elle se livre ŕ des attouchements sexuels.