teleprinter | srpsko - engleski prevod

teleprinter

muški rod

Stara klepetava stvar nalik pisaćoj mašini koja je ispisivala tekst "putem magije", zahvaljujući udaljenim žicama koje su upravljale tastaturom. U ranim danima računarstva, teleprinteri su služili za komunikaciju sa ondašnjim ogromnim računarima. Vi biste otkucali naredbu, računar bi vam uzvartio i otkucao odgovor. Sve se ispisivalo na dugačkoj papirnoj traci koja je prolazila kroz teleprinter.
"Mašina koja štampa na daljinu", pisaća mašina koja prenosi štampane tekstove preko žica na velika rastojanja (može pre

1. teleprinter

imenica

Or teletypewriter; Transmitting and receiving device used in telecommunications to handle coded messages. Teleprinters are automatic typewriters keyed telegraphically to convert typed words into electrical signals (using a 5-unit Baudot code, see baud) at the transmitting end, and signals into typed words at the receiving end.

2. teletype

imenica

The Teletype Corporation, developer of the teletypewriter (TTY) and various other printers used with computers and communications systems. See also TTY.

3. teletype machine

imenica

4. teletypewriter

imenica

Sinonimi: teleprinter | teletype machine | telex | telex machine

See TTY.
A printing telegraph that operates like a typewriter; SYN. teleprinter, teletype machine, telex, telex machine.

5. telex

imenica

(acronym for teleprinter exchange) International telecommunications network that handles telegraph messages in the form of coded signals. It uses teleprinters for transmitting and receiving, and makes use of land lines (cables) and radio and satellite links to make connections between subscribers.

6. telex machine

imenica