talon | srpsko - engleski prevod

talon

muški rod

1. voj. Ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona;
2. U kartanju: karte (za kupovanje) koje preostanu posle podele karata igračima;
3. arh. Ukras na donjem dleu izduben a na gornjem ispupčen;
4. muz. Donji deo gudala, žbica;
5. Kod akcija i hartija od vrednosti: tabak s kuponima, od koga se svake godine otseca po jedan kupon radi unovčavanja po utvrđenoj ceni.

1. coupon

imenica

Sinonimi: voucher

ETYM French, from couper to cut, cut off. Related to Coppice.
1. A negotiable certificate that can be detached and redeemed as needed; SYN. voucher.
2. A test sample of some substance.

2. talon

imenica

ETYM French, heel, spur, Late Lat. talo, from Latin talus the ankle, heel.
A sharp hooked claw esp. on a bird of prey.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Talin | taložan | taložno | ti lično

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci