spiritizam | srpsko - engleski prevod

spiritizam

muški rod

Verovanje u duhove, verovanje da s one strane groba postoji svet duhova sa kojima se može, pod izvesnim okolnosima (posredstvom stolića i naročitih posrednika - medijuma), doći u dodir i opštiti. Spiritizam je polovinom XIX veka, došao iz Amerike u Evropu; up. okultizam.

1. spiritism

imenica

Spiritualism.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

separatizam