ritmika | srpsko - engleski prevod

ritmika

ženski rod

1. Nauka o ritmu, naročito u govoru i muzici, tj. nauka o vremenskoj vrednosti tonova (za razliku od metrike).
2. Skup svih ritmičkih elemenata u određenoj kompoziciji, svih tonskih efekata jedne pojave, ravnomerni pokreti u gimnastici, igri i sl. ritam;
3. Gimnastičke vežbe uz pratnju muzike (grč.)

1. rhythmics

imenica

The area of musicolology which treats of the length of sounds, the science or theory of rhythms.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ritmički

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci