protestant | srpsko - engleski prevod

protestant

muški rod

1. Hrišćanin evanđeličko-luterovske veroispovesti (naziv po tome što su luterovci uložili, kod rajhstaga u Špajeru 1529, protest protiv odluka kat. crkve koje su bile uperene protiv njih); posle Vestaflog mira ovim imenom zovu i reformiste.
2. Onaj koji protestvuje, koji javno izražava mišljenje i sovje nezadovoljstvo protiv nekog nezakonitog i samovoljnog postupka, odnosno protiv sistema vlasti i pojava u društvu koje nisu u skladu sa demokratskim načelima (lat.)

1. Protestant

imenica

An adherent of Protestantism.

2. Quaker

imenica

Popular name, originally derogatory, for a member of the Society of Friends.
A member of the Religious Society of Friends; Also called: Friend.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci