platonski | srpsko - engleski prevod

platonski

pridev

1. Koji se tiče Platona, koji potiče od Platona, koji je u skladu sa njegovim učenjem; natčulni, savršen, idealan; fig. praktično nemoguć, neostvarljiv; up. platonska ljubav, platonska republika.
2. Osnovan na posve duhovnoj privlačnosti bez primesa čulnosti (o osećanju ljubavu); nadosetljiv, natčulan, idealan;
3. Koji se ne ostvaruje; koji se ne izražava praktički, stvarno nemoguć, neostvarljiv, neizvodiv (grč.)

1. platonic

pridev

ETYM Latin Platonicus, Greek: cf. French platonique.
Free from physical desire.

platonski | srpsko - engleski prevod

platonski

prilog

1. platonically

prilog

In a platonic manner.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci