patogeneza | srpsko - engleski prevod

patogeneza

ženski rod

Deo medicine koji proučava postanak bolesti. (grč.)

1. pathogenesis

imenicagramatika

(Irregular plural: pathogeneses)
The origination and development of a disease.
Origin or development of disease.
Causation or production of disease

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci