ozonirati | srpsko - engleski prevod

ozonirati

glagol

Ispunjavati ozonom.

1. ozonise

glagol

Alternate (chiefly British) spelling of ozonize.