operand | srpsko - engleski prevod

operand

muški rodračunari

Vrednost korišćena u kombinaciji sa operatorom. Obično postoje dva operanda za jedan operator.
Elemenat podataka nad kojim se izvršava operacija.

1. operand

imenica

ETYM From neuter of Latin operandus, gerundive of operari. Related to Operate.
The object of a mathematical operation or a computer instruction.
A quantity upon which a mathematical operation is performed.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci