mistificirati | srpsko - engleski prevod

mistificirati

glagol

Iskorišćavati lakovernost nekog čoveka navodeći ga da veruje u smešne i nemoguće stvari, zaluđivati; obmanuti, obmanjivati, varati, prevariti.

1. mystify

glagol

To make mysterious

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci