metodologija | srpsko - engleski prevod

metodologija

ženski rod

Metodika. Opis pristupa koji podnosilac projekta želi da upotrebi da bi postigao ciljeve. Metodologijom se detaljno opisuje kako će podnosilac postupati. (grč.)

1. methodology

imenica

Sinonimi: methodological analysis

ETYM Greek methodos method + -logy.
1. The branch of philosophy that analyzes the principles and procedures of inquiry in a particular discipline; SYN. methodological analysis.
2. The system of methods followed in a particular discipline.
Describes the approach that the applicant will use to achieve the Objectives. It explains in detail how the applicant will proceed.