metil | srpsko - engleski prevod

metil

muški rodhemija

Jednoatomski radikal ugljovodonika, ostatak metana; važna sirovina za proizvodnju mnogih organskih hemijskih jedinjenja.
Pretpostavljeni radikal jednougljeničnog niza, baza drvnog špiritusa, mravlje kiseline i drugih organskih tvari. (grč.)

1. methyl

imenicahemija

Sinonimi: methyl group | methyl radical

The univalent radical CH3- derived from methane; SYN. methyl group, methyl radical.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

metal | metali | metalo | metla | model | modul | Modula-2 | modulo

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci